GARANTIE & SERVICE.

Grohe garantie

Kwaliteit speelt bij ons de grootste rol. Dit onderscheiden wij in product kwaliteit en service kwaliteit waaronder vanzelfsprekend ook garantie valt.

Mede dankzij onze ruime vakkennis en nauwe samenwerking met Grohe kunnen wij u deze kwaliteit bieden. Mocht er onverhoopt toch iets mis lopen dan staat onze servicedienst voor uw klaar om het mogelijke probleem snel en adequaat op te lossen. Wij werken geheel volgens de Grohe garantie voorwaarden en hanteren daarnaast ook een eigen garantie beleid.

Zo bent u bij de Keukenkraan Specialist altijd verzekerd van de beste service en producten met een beproefde kwaliteit voor een lange levensduur.

Voor onze dienstverlening hanteren wij de regels, zoals die gelden conform de Grohe garantievoorwaarden. Dit betekent dat als het een productfout betreft en een servicemonteur wordt ingezet, er al dan niet, volgens deze voorwaarden kosten in rekening gebracht kunnen worden. Voor producten service en garantie op producten worden er na het verstrijken van het tweede jaar voorrijkosten in rekening gebracht.

Wanneer het geen productfout betreft, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen aan de opdrachtgever doorberekend. De tarieven daarvoor staan onderaan deze pagina vermeldt.

Onder garantie wordt niet verstaan:

  • Defecten, Lekkage en/of vervolgschade door een slecht functionerende afvoer, sterke verontreinig of extreme kalkvorming.
  • Defecten, Lekkage en/of vervolgschade door achterstallig onderhoud.
  • De werking van een boiler bij gebruik van een verdeelblok.
  • Het loszitten van een kraan bij montage op een ongeschikt keukenblad.

SERVICE PROCEDURE.

In de praktijk kan het voorkomen dat er service noodzakelijk is om een probleem te verhelpen. Als klant kunt u een serviceverzoek telefonisch of via het contact formulier bij ons indienen. Wij streven ernaar om eventuele klachten of problemen snel en efficiënt te verwerken door het geven van een telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur.

De persoon die het serviceverzoek aanvraagt, wordt door Keukenkraan specialist formeel beschouwd als opdrachtgever van de service-aanvraag. De opdrachtgever zal – indien van toepassing – een factuur krijgen voor eventuele kosten.

Kosten
Bij een bezoek van een servicemonteur ter plaatse kunnen de volgende kosten ontstaan:

  • Alleen voorrijkosten: € 90,- incl. BTW (indien het product meer dan een jaar voor het indienen van het serviceverzoek is aangeschaft)
  • Voorrijkosten: € 90,- incl. BTW en arbeid: € 95,- incl. BTW per uur (te berekenen per 15 minuten) en eventueel gebruikte materialen (indien de oorzaak van het disfunctioneren niet aan het product/montage is toe te wijzen of de garantietermijn is verstreken)

 

Bekijk hier de algemene Grohe garantie voorwaarden